Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.9.2.Instrucció de la població
Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció i sexeAnualIdescat.20112011
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona