Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.3.2.Patents, models d'utilitat i dissenys industrials
5.3.2.1.Patents europees (EPO)
Patents EPO d'alta tecnologia per milió d'habitantsAnualEurostat.20002012
5.3.2.2.Patents espanyoles (OEPM)
Patents OEPM EPIAnualOficina Española de Patentes y Marcas.20082021
Models OEPM EPIAnualOficina Española de Patentes y Marcas.20082021
Dissenys OEPM EPIAnualOficina Española de Patentes y Marcas.20082021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona