Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.5.1.Oferta turística
5.5.1.1.Establiments
Establiments hotelersAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032018
Establiments de càmpingsAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032018
Establiments de turisme ruralAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032018
Apartaments turísticsAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152018
Habitatges d'ús turísticAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152018
5.5.1.2.Places
Places hoteleresAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032018
Places de càmpingsAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032018
Places de turisme ruralAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032018
Places apartaments turísticsAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152018
Places habitatges d'ús turísticAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152018
Densitat places d'establiments turísticsAnualIERMB amb dades d'Idescat i Oferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.20032018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona