Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.4.1.Economia del coneixement
Treballadors afiliats a la S.S per intensitat de coneixementTrimestralIERMB amb dades del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.des-1999des-2023
Empreses per intensitat de coneixementTrimestralIERMB amb dades del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.des-1999des-2023
Població ocupada en sectors intensius en tecnologia i coneixementAnualEurostat.20082017
5.4.2.Economia creativa
Treballadors afiliats a la S.S en indústries creativesTrimestralIERMB amb dades del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.des-1999des-2023
Empreses en indústries creativesTrimestralIERMB amb dades del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.des-1999des-2023
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona