Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.2.7.Enquesta de població activa (EPA)
Població en relació amb l'activitat econòmica (EPA)TrimestralINE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T3-2023
Taxa d'activitat per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2023
Taxa d'ocupació per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2023
Taxa d'atur per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2023
Taxa d’ocupació per edatTrimestralIERMB a partir de Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Idescat, a partir de l'EPA, INE; i Eurostat.T1-2005T3-2023
Taxa d'atur per edatTrimestralIERMB a partir de Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Idescat, a partir de l'EPA, INE; i Eurostat.T1-2005T3-2023
Població aturada per temps de cerca d'ocupacióTrimestralAjuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Idescat, a partir de dades de l'EPA, INET1-2005T3-2023
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona