Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.2.5.Contractació
Contractació laboral per durada contracteMensualGeneralitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu2005ago-2023
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona