Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.9.1.Centres, personal docent i alumnes
Centres educatius per nivell educatiu i sectorAnualServei d’Indicadors i Estadística, Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya20042012-2013
Personal docent per nivell educatiu i sectorAnualServei d’Indicadors i Estadística, Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya20042012-2013
Alumnes per nivell educatiu i sectorAnualServei d’Indicadors i Estadística, Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya20042012-2013
5.9.2.Instrucció de la població
Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció i sexeAnualIdescat.20112011
5.9.3.Formació professional
Matriculats en Formació Professional per grau, família professional i sexeAnualDepartament d'Ensenyament20132019-2020
Estudiants de cicles formatius de Formació ProfessionalAnualDepartament d'Ensenyament.20042013
5.9.4.Ensenyament universitari
Estudiants de 1er, 1er i 2on i 2on cicles universitarisAnualDepartament d'Economia i Coneixement.20002014
Estudiants de graus universitarisAnualDepartament d'Economia i Coneixement.20082014
Estudiants de màsters universitarisAnualDepartament d'Economia i Coneixement.20062014
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona