Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.9.3.Formació professional
Matriculats en Formació Professional per grau, família professional i sexeAnualDepartament d'Ensenyament20132019-2020
Estudiants de cicles formatius de Formació ProfessionalAnualDepartament d'Ensenyament.20042013
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona