Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.5.1.Oferta turística
Establiments hotelersAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032017
Places hoteleresAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032017
Establiments de càmpingsAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032017
Places de càmpingsAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032017
Establiments de turisme ruralAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032017
Places de turisme ruralAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032017
Apartaments turísticsAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152017
Places apartaments turísticsAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152017
Habitatges d'ús turísticAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152017
Places habitatges d'ús turísticAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152017
Densitat places d'establiments turísticsAnualIERMB amb dades d'Idescat i Oferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.20032017
5.5.2.Demanda turística
Turistes per tipus d'establimentMensualINE: Encuesta de ocupación hotelera, en càmpings, en alojamientos de turismo rural i en apartamentos turísticos.gen-2005des-2018
Pernoctacions per tipus d’establimentMensualINE: Encuesta de ocupación hotelera, en càmpings, en alojamientos de turismo rural i en apartamentos turísticos.gen-2005des-2018
5.5.3.Activitat comercial
Treballadors afiliats a la S.S en activitats comercialsTrimestralMinisterio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009mar-2019
Empreses en activitats comercialsTrimestralMinisterio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009mar-2019
Índex de comerç al detallMensualIdescat.gen-2005des-2018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona