Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.5.1.Oferta turística
5.5.1.1.Establiments
Establiments hotelersAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032018
Establiments de càmpingsAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032018
Establiments de turisme ruralAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032018
Apartaments turísticsAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152018
Habitatges d'ús turísticAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152018
5.5.1.2.Places
Places hoteleresAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032018
Places de càmpingsAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032018
Places de turisme ruralAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032018
Places apartaments turísticsAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152018
Places habitatges d'ús turísticAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152018
Densitat places d'establiments turísticsAnualIERMB amb dades d'Idescat i Oferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.20032018
5.5.2.Demanda turística
Turistes per tipus d'establimentMensualINE: Encuesta de ocupación hotelera, en càmpings, en alojamientos de turismo rural i en apartamentos turísticos.gen-1999set-2023
Pernoctacions per tipus d'establimentMensualINE: Encuesta de ocupación hotelera, en càmpings, en alojamientos de turismo rural i en apartamentos turísticos.gen-1999set-2023
5.5.3.Activitat comercial
Treballadors afiliats a la S.S en activitats comercialsTrimestralMinisterio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009set-2023
Empreses en activitats comercialsTrimestralMinisterio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009set-2023
Índex de comerç al detallMensualIdescat.gen-2005des-2020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona