Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.5.1.Oferta turística
Establiments hotelersAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032016
Places hoteleresAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032016
Establiments de càmpingsAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032016
Places de càmpingsAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032016
Establiments de turisme ruralAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032016
Places de turisme ruralAnualIdescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.20032016
Apartaments turísticsAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152016
Places apartaments turísticsAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152016
Habitatges d'ús turísticAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152016
Places habitatges d'ús turísticAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152016
Densitat places d’establiments turísticsAnualIERMB amb dades d’Idescat i Oferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.20032016
5.5.2.Demanda turística
Viatgers en establiments hotelersMensualINE: Encuesta de ocupación hotelera.gen-1999des-2016
Pernoctacions en establiments hotelersMensualINE: Encuesta de ocupación hotelera.gen-1999des-2016
5.5.3.Activitat comercial
Treballadors afiliats a la S.S en activitats comercialsTrimestralMinisterio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009des-2017
Empreses en activitats comercialsTrimestralMinisterio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009des-2017
Índex de comerç al detallMensualIdescat.gen-2005des-2016
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona