Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.1.2.Renda familiar disponible
5.1.2.1.Renda familiar disponible base 2010
Renda familiar disponible brutaAnualIdescat.20112017
Renda familiar disponible bruta per habitantAnualIdescat.20112017
5.1.2.2.Renda familiar disponible base 2008
Renda familiar disponible brutaAnualIdescat.20082010
Renda familiar disponible bruta per habitantAnualIdescat.20082010
5.1.2.3.Renda familiar disponible base 2000
Renda familiar disponible brutaAnualIdescat.20002008
Renda familiar disponible bruta per habitantAnualIdescat.20002008
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona