Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.2.2.Empreses (centres de cotització)
5.2.2.1.Idescat
Empreses per sector d'activitat econòmicaTrimestralIdescat, a partir dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.des-2020des-2023
Empreses per secció d'activitat econòmicaTrimestralIdescat, a partir dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.des-2020des-2023
Empreses per divisió d'activitat econòmicaTrimestralIdescat, a partir dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.des-2020des-2023
Empreses per grandària del compte de cotitzacióTrimestralIdescat, a partir dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.des-2020des-2023
5.2.2.3.Observatori d'empresa i ocupació
Empreses registradesTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2000set-2020
Empreses per nombre de treballadorsTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008set-2020
Empreses per secció d'activitat econòmica (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008set-2020
Empreses per nombre de treballadors i activitat econòmica (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008set-2020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona