Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.4.2.Economia creativa
Treballadors afiliats a la S.S en indústries creativesTrimestralIERMB amb dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.des-1999des-2020
Empreses en indústries creativesTrimestralIERMB amb dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.des-1999des-2020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona