Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.4.2.Economia creativa
Treballadors afiliats a la S.S en indústries creativesTrimestralIERMB amb dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.des-1999des-2017
Empreses en indústries creativesTrimestralIERMB amb dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.des-1999des-2017
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona