Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.2.6.Aturats
Aturats registrats per edat i sexeMensualServicio Público de Empleo Estatal.gen-2005des-2020
Aturats registrats per grans sectorsMensualServicio Público de Empleo Estatal.gen-2005des-2020
Aturats registrats per durada demanda i sexeTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2010des-2020
Taxa d'atur registralTrimestralDiputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiumar-2008set-2020
Beneficiaris de prestacions per desocupacióMensualDiputació de Barcelona: programa HERMES.gen-2009des-2020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona