Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.2.6.Aturats
Aturats registrats per edat i sexeMensual2005-2021: Servicio Público de Empleo Estatal i 2022 en endavant Generalitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mai-2005set-2023
Aturats registrats per grans sectorsMensual2005-2021: Servicio Público de Empleo Estatal i 2022 en endavant Generalitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupaciómai-2005set-2023
Aturats registrats per durada demanda i sexeTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.mar-2010set-2023
Taxa d'atur registralTrimestralDiputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiumar-2008set-2023
Beneficiaris de prestacions per desocupacióMensualDiputació de Barcelona: programa HERMES.gen-2009des-2022
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona