Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.2.6.Aturats
Aturats registrats per edat i sexeMensualServicio Público de Empleo Estatal.gen-2005des-2017
Aturats registrats per grans sectorsMensualServicio Público de Empleo Estatal.gen-2005des-2017
Beneficiaris de prestacions per desocupacióMensualDiputació de Barcelona: programa HERMES.gen-2009des-2017
Aturats registrats per durada demanda i sexeTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2010des-2017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona