Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.1.1.Producció
5.1.1.1.PIB de l’AMB (Revisió estadística 2019)
PIB de l'AMBAnualOficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona.20102022
PIB de l'AMB per habitantAnualOficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona.20102022
Valor Afegit Brut (VAB) de l'AMB per grans sectorsAnualOficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona.20102022
PIB variació en volum (en %) de l'AMBAnualOficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona.20112022
5.1.1.2.PIB per municipi (Revisió estadística 2019)
PIB per municipiAnualIdescat.20112021
PIB per municipi i per habitantAnualIdescat.20112021
Valor afegit brut (VAB) per municipi i sectorsAnualIdescat.20112021
5.1.1.3.PIB per comunitat autònoma i províncies (Rev. est. 2019)
PIB per comunitat autònomaAnualINE: Contabilidad Regional de España.20002022
PIB per provínciaAnualINE: Contabilidad Regional de España.20002021
5.1.1.4.PIB per Europa (Revisió estadística 2019)
PIB per habitant per NUTS0, NUTS1, NUTS2 i NUST3AnualEurostat.19952022
PIB variació en volum (en %)AnualIdescat i Eurostat.20002022
5.1.1.5.PIB sèries antigues
PIB per municipi (base 2008)AnualIdescat.20082010
PIB per municipi i per habitant (base 2008)AnualIdescat.20082010
Valor afegit brut (VAB) per municipi i sectors (base 2008)AnualIdescat.20082010
PIB per comunitat autònoma (Base 2008)AnualINE: Contabilidad Regional de España.20002013
PIB per província (base 2008)AnualINE: Contabilidad Regional de España.20002011
PIB per habitant per NUTS0, NUTS1, NUTS2 i NUST3 (base 2008)AnualEurostat.19952013
PIB per municipi (base 2000)AnualIdescat.20012008
PIB per municipi i per habitant (base 2000)AnualIdescat.20012008
Valor afegit brut (VAB) per municipi i sectors (base 2000)AnualIdescat.20062008
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona