Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.1.1.Producció
5.1.1.1.PIB base 2010
PIB per comunitat autònomaAnualINE: Contabilidad Regional de España.20002017
PIB per provínciaAnualINE: Contabilidad Regional de España.20002015
PIB de l’AMBAnualGabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona.20112016
PIB de l’AMB per habitantAnualGabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona.20112016
Valor Afegit Brut (VAB) de l’AMB per grans sectorsAnualGabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona.20112016
PIB per municipiAnualIdescat.20112014
PIB per municipi i per habitantAnualIdescat.20112014
Valor afegit brut (VAB) per municipi i sectorsAnualIdescat.20112014
PIB per habitant per NUTS0, NUTS1, NUTS2 i NUST3AnualEurostat.19952016
PIB variació en volum (en %)AnualIdescat i Eurostat.20002017
5.1.1.2.PIB base 2008
PIB per comunitat autònomaAnualINE: Contabilidad Regional de España.20002013
PIB per provínciaAnualINE: Contabilidad Regional de España.20002011
PIB per municipiAnualIdescat.20082010
PIB per municipi i per habitantAnualIdescat.20082010
Valor afegit brut (VAB) per municipi i sectorsAnualIdescat.20082010
PIB per habitant per NUTS0, NUTS1, NUTS2 i NUST3AnualEurostat.19952013
5.1.1.3.PIB base 2000
PIB per municipiAnualIdescat.20012008
PIB per municipi i per habitantAnualIdescat.20012008
Valor afegit brut (VAB) per municipi i sectorsAnualIdescat.20062008
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona