Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.2.4.Salaris
Salaris mitjans totals per sexeAnualGabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona20142014
Bretxa salarialAnualIERMB a partir de Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona20142014
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona