Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.2.4.Salaris
Salaris mitjans totals per sexeAnualGabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona20102017
Bretxa salarialAnualIERMB a partir de Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona20102017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona