Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.7.1.Pensions i prestacions socials
Pensions de jubilació per tipusIERMB a partir d'Idescat20112014
Import de les prestacions contributives de jubilacióIdescat20112014
Prestacions d'atur per tipusIERMB amb dades de l'HERMES de Diputació de Barcelona20092016
Rendes d'insercióIERMB a partir de dades dels municipis i de l'HERMES de Diputació de Barcelona.20092015
Pensions no contributives d'invalidesaAnualIdescat.20032015
Pensions no contributives de jubilacióAnualDepartament d'Empresa i Ocupació i Diputació de Barcelona: programa HERMES .20032015
2.7.2.Serveis socials i promoció social
Serveis Socials BàsicsAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082015
Serveis Socials Bàsics per motius econòmicsAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082015
Serveis Socials bàsics per motius laboralsRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082015
Serveis Socials Bàsics per motius d'habitatgeAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082015
Serveis Socials bàsics per motius de salutAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082015
Serveis Socials bàsics per motius de discapacitatAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082015
Serveis Socials bàsics per mancances socialsAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082015
Serveis Socials d'Atenció al DomiciliDepartament de Benestar i Família: Mapa de serveis socials de Catalunya.20092015
2.7.3.Pressupostos municipals
Pressupostos municipals dedicats a SS.SS i promoció socialAnualMinisterio de Hacienda y Administraciones Públicas.19902015
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona