Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.7.1.Pensions i prestacions socials
Nombre de pensionistes per tipus de pensióMaiIdescat.20112017
Població beneficiària de pensions de jubilació per tipusAnualIERMB a partir d'Idescat.20112017
Import de les prestacions contributives de jubilacióAnualIdescat.20112018
Prestacions d'atur per tipusAnualIERMB a partir de dades de la Diputació de Barcelona: programa HERMES.20092018
Rendes d'insercióAnualIERMB a partir de dades de la Diputació de Barcelona: programa HERMES.20092016
Pensions contributives de la S.S. per tipus i règimAnualIdescat.20112018
Import mitjà de les pensions contributives per tipus i règimAnualIdescat.20112018
Pensions no contributives d'invalidesaAnualIdescat20032016
Pensions no contributives de jubilacióAnualIdescat20012018
Prestacions contributives per desocupacióAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20092018
Prestacions no contributives per desocupacióAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20092018
Prestacions de Renda Activa d'InsercióAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20092018
2.7.2.Serveis socials i promoció social
Problemàtiques ateses pels Serveis Socials BàsicsAnualIERMB a partir de dades del Departament de Benestar i Família: Mapa de serveis socials de Catalunya.20082017
Problemàtiques ateses pels SSB per motius econòmicsAnualIERMB a partir de dades del Departament de Benestar i Família: Mapa de serveis socials de Catalunya.20082017
Problemàtiques ateses pels SSB per motius laboralsAnualIERMB a partir de dades del Departament de Benestar i Família: Mapa de serveis socials de Catalunya.20082017
Problemàtiques ateses pels SSB per motius d'habitatgeAnualIERMB a partir de dades del Departament de Benestar i Família: Mapa de serveis socials de Catalunya.20082017
Problemàtiques ateses pels SSB per motius de salutAnualIERMB a partir de dades del Departament de Benestar i Família: Mapa de serveis socials de Catalunya.20082017
Problemàtiques ateses pels SSB per discapacitatAnualIERMB a partir de dades del Departament de Benestar i Família: Mapa de serveis socials de Catalunya.20082017
Problemàtiques ateses pels SSB per mancances socialsAnualIERMB a partir de dades del Departament de Benestar i Família: Mapa de serveis socials de Catalunya.20082017
Serveis Socials d'Atenció al DomiciliIERMB a partir de dades del Departament de Benestar i Família: Mapa de serveis socials de Catalunya.20092015
2.7.3.Pressupostos municipals
Pressupostos municipals dedicats a SS.SS i promoció socialAnualMinisteri d'Hisenda i Funció Pública20102017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona