Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.7.1.Pensions i prestacions socials
Població beneficiària de pensions de jubilació per tipusAnualIERMB a partir d'Idescat20112014
Import de les prestacions contributives de jubilacióIdescat20112014
Prestacions d'atur per tipusIERMB amb dades de l'HERMES de Diputació de Barcelona20092016
Rendes d'insercióIERMB a partir de dades dels municipis i de l'HERMES de Diputació de Barcelona.20092015
Pensions contributives de la S.S. per tipus i règimAnualIdescat20112016
Import mitjà de les pensions contributives per tipus i règimAnualIdescat20112016
Pensions no contributives d'invalidesaAnualIdescat20032016
Pensions no contributives de jubilacióAnualDepartament d'Empresa i Ocupació i Diputació de Barcelona: programa HERMES .20032015
Prestacions contributives per desocupacióAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES20092017
Prestacions no contributives per desocupacióAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES20092017
Prestacions de Renda Activa d'InsercióAnualDiputació de Barcelona, programa HERMES20092017
2.7.2.Serveis socials i promoció social
Problemàtiques ateses pels Serveis Socials BàsicsAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082016
Problemàtiques ateses pels SSB per motius econòmicsAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082016
Problemàtiques ateses pels SSB per motius laboralsAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082016
Problemàtiques ateses pels SSB per motius d'habitatgeAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082016
Problemàtiques ateses pels SSB per motius de salutAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082016
Problemàtiques ateses pels SSB per discapacitatAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082016
Problemàtiques ateses pels SSB per mancances socialsAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082016
Serveis Socials d'Atenció al DomiciliDepartament de Benestar i Família: Mapa de serveis socials de Catalunya.20092015
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona