Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.4.1.Accessibilitat i costos associats a l'habitatge
2.4.1.1.Accessibilitat
Disponibilitat d'habitatge assequibleAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172022
Disponibilitat d'habitatge assequible segons grau d'urbanitzacióTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Disponibilitat d'habitatge assequible segons categoria ocupacionalAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172022
Disponibilitat d'habitatge assequible segons sexeAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20172022
Disponibilitat d'habitatge assequible segons edatAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20172022
Disponibilitat d'habitatge assequible segons lloc de naixementAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20172022
2.4.1.2.Costos associats a l'habitatge
Despesa mensual de l'habitatge principalAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172022-2023
Despesa mensual de l'habitatge principal segons règim de tinençaAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:22-23).2016-20172022-2023
Proporció de renda destinada a despeses de l'habitatgeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172022-2023
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per quintilsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172022-2023
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per tipus de llarAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172022-2023
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per edatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172022-2023
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per règim de tinençaAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172022-2023
2.4.1.3.Sobrecàrrega en les despeses de l'habitatge
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatgeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172022-2023
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons quintils de rendaAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172022-2023
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons tipus de llarAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172022-2023
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons edatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172022-2023
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons règim de tinençaAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172022-2023
2.4.2.Condicions d'habitabilitat
Taxa de sobreocupacióAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:22-23).20112022-2023
Taxa d'infra-ocupacióAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172022-2023
Taxa de privació residencialAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).20112019-2020
Taxa de privació residencial severaAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).20112019-2020
2.4.3.Vulnerabilitat residencial
Endarreriments en el pagament del rebut d'hipoteca/lloguerAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:22-23).20112022-2023
Endarreriments en el pagament dels rebuts de serveisAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:22-23).20112022-2023
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona