Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.1.2.Renda i desigualtat
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consumQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20162016
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consum segons tipus de llarAnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Mitjana de la base imposable per declarant (IRPF)AnualIdescat20032015
Declarants de l'IRPF per tramAnualAgència Tributària: Estadística de los declarantes del IRPF por municipio (EDM)20132014
Índex de Gini, P80/P20, P90/P10Quinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona