Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.1.2.Renda i desigualtat
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consumAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consum segons tipus de llarAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Distribució de la població segons trams de rendaAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Mitjana de la base imposable per declarant (IRPF)AnualAgència Tributària: Estadística dels declarants de l'IRPF per municipi.20002016
Declarants de l'IRPF per tramAnualAgència Tributària: Estadística dels declarants de l'IRPF per municipi.20132016
Tipus d'ingrés principalAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Índex de Gini, S80/S20, P90/P10AnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona