Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.1.2.Renda i desigualtat
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consumAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consum segons tipus de llarAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Distribució de la població segons trams de rendaAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Declarants de l'IRPF per tramAnualAgència Tributària: Estadística dels declarants de l'IRPF per municipi.20132019
Mitjana de la base imposable per declarant (IRPF)AnualAgència Tributària: Estadística dels declarants de l'IRPF per municipi.20002019
Tipus d'ingrés principalAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Índex de Gini, S80/S20, P90/P10AnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Sèrie històrica: índex de desigualtat (Gini)AnualIERMB: ECVHP (1985:2006). Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).19852021-2022
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona