Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.6.2.Associacionisme
Pertinença a associacionsAnys esporadicsIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.19952011
Pertinença a diferents entitats o associacionsQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.19952011
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona