Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.6.2.Participació comunitària
Participació en activitats comunitàries al territori segons sexeTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Participació en activitats comunitàries segons tipus i sexeTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Participació en activitats comunitàriesAnualIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Participació en activitats comunitàries AnualIERMB: Enquesta de cohesió urbana 20222022
Participació en activitats comunitàries segons sexeAnualIERMB: Enquesta de cohesió urbana 20222022
Participació en activitats comunitàries segons edatAnualIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Participació en activitats comunitàries segons origen geogràficAnualIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Participació en activitats comunitàries segons categoria ocupacional AnualIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona