Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.6.1.Xarxa social
Població de 75 anys i més que viu solaIERMB a partir de dades dels municipis.20082015
Trobades amb coneguts en les últimes setmanesQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Localització xarxes familiars territoriQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.19952011
Demanar ajuda a algú que no viu a la llarQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Possibilitat de demanar ajuda a algú de fora de la llar (ESEC-5)QuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Possibilitat de demanar ajuda a algú de fora de la llarAnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
2.6.2.Associacionisme
Pertinença a associacionsAnys esporadicsIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.19952011
Pertinença a diferents entitats o associacionsQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.19952011
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona