Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.6.1.Xarxa social
Població de 75 anys i més que viu solaAnualIdescat.20082019
Xarxa social de suport: persones/institucionsAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Xarxa social de suport informal: localització territorialAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
2.6.2.Participació comunitària
Participació en activitats comunitàries al territori segons sexeTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Participació en activitats comunitàries segons tipus i sexeTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Participació en activitats comunitàriesAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Participació en activitats comunitàries segons sexeAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Participació en activitats comunitàries segons edatAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Participació en activitats comunitàries segons lloc de naixementAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Participació en activitats comunitàries segons categoria ocupacionalAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona