Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.3.2.Vulnerabilitat formativa
Taxa d'escolarització als 17 anysAnualIdescat.20122015
Taxa d'idoneïtat als 15 anysAnualDepartament d'Ensenyament.20082017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona