Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.3.2.Vulnerabilitat formativa
Població potencialment activa sense formació secundària post-obligatòriaAnualAjuntaments respectius20082015
Taxa d'escolarització als 17 anysAnualIdescat.20122015
Taxa d'idoneïtat als 15 anysAnualDepartament d'Ensenyament.20082016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona