Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.8.1.Mobilitat residencial
Anys al municipi de residènciaBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19902017
Anys a l'habitatgeBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19952017
Mobilitat residencialBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19952017
Raó principal per la qual va canviar d’habitatgeBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19952017
Elecció del lloc de residènciaBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.20062017
Tipus de flux en la mobilitat residencialBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19952017
Previsió de canvi d’habitatge en els propers cinc anysBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19902017
Motius previsió canvi d'habitatge propers 5 anysBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19952017
2.8.2.Ús del territori
Localització del lloc de treballBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19852017
Localització del lloc de treball segons grau d'urbanitzacióBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19852017
Localització de les compres d'aliments frescosBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.20062017
Localització de les compres d'aliments frescos segons grau d'urbanitzacióBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.20062017
Localització de les compres d'aliments envasatsBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19952017
Localització de les compres d'aliments envasats segons grau d'urbanitzacióBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19952017
Localització de les compres de roba i calçatBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19952017
Localització de les compres de roba i calçat segons grau d'urbanitzacióBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19952017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona