Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.8.1.Mobilitat residencial
Anys al municipi de residència.CapIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbitats de la població, 1990-2000. Idescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població,19902017
Anys a l'habitatge.Cap: IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbitats de la població, 1995-2000. Idescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població19952017
Mobilitat residencial segons tipus de flux.CapIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbitats de la població, 1995-2000. Idescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població,19952017
Elecció del lloc de residènciaQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20062011
Previsió de canvi d’habitatge en els propers cinc anys.CapIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbitats de la població, 1990-2000. Idescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població,19902017
Raó principal per la qual té previst canviar d’habitatge en els propers ciCapIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbitats de la població, 1995-2000. Idescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població,19952017
2.8.2.Ús del territori
Localització del lloc de treball.CapIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbitats de la població, 1985-2000. Idescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població,19852017
Localització del lloc d'estudisQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Localització de les compres d'aliments frescos.CapIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006-2011. IERMB: Enquesta de cohesió urbana, 2017.20062017
Localització de les compres d'aliments envasats.CapIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbitats de la població, 1990-2000. Idescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població,19952017
Localització de les compres de roba i calçat.CapIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbitats de la població, 1990-2000. Idescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població,19952017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona