Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.8.1.Mobilitat residencial
Anys al municipi de residènciaAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19902022
Anys a l'habitatgeAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19952022
Mobilitat residencialAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19952022
Raó principal per la qual va canviar d'habitatgeAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19952022
Elecció del lloc de residènciaAltresIdescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).20062022
Tipus de flux en la mobilitat residencial segons destíAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19952022
Previsió de canvi d'habitatge en els propers cinc anysAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19902022
Motius previsió canvi d'habitatge propers 5 anysAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19952022
2.8.2.Ús del territori
Localització del lloc de treballAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19852022
Localització del lloc de treball segons grau d'urbanitzacióTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19952017
Localització de les compres d'aliments frescosAltresIdescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).20062022
Localització de les compres d'aliments frescos segons grau d'urbanitzacióTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).20062017
Localització de les compres d'aliments envasatsAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19952022
Localització de les compres d'aliments envasats segons grau d'urbanitzacióTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19952017
Localització de les compres de roba i calçatAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19952022
Localització de les compres de roba i calçat segons grau d'urbanitzacióTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19952017
Localització de la consulta del metge de família/de capçaleraAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Localització de les gestions bancàries en oficinaAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Localització de les activitats físiques i esportivesAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Localització de les trobades socials fora de la llarAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Localització de les activitats culturalsAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona