Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.2.1.Vulnerabilitat laboral
Taxa d'atur registratAnualDepartament d'Empresa i Ocupació i Diputació de Barcelona, programa HERMES amb dades del Servicio Pú20052017
Taxa de treballadors sota risc de pobresaAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Relació amb l'activitat de tots els/les membres de la llarAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112017
Taxa de molt baixa intensitat del treball a la llarAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona