Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.2.1.Vulnerabilitat laboral
Taxa d'atur registratAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20052019
Taxa d'atur registrat segons sexeAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20082019
Població en atur de llarga duradaAnualIdescat.20122017
Població en atur de molt llarga duradaAnualIdescat.20122017
Taxa de molt baixa intensitat del treball a la llarAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:18-19).20112018-2019
Relació amb l'activitat de totes les persones de la llarAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:18-19).20112018-2019
Taxa de treballadors/es sota risc de pobresaAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112018-2019
Índex de temporalitat contractualAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Índex de temporalitat empíricaAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona