Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.2.1.Vulnerabilitat laboral
Taxa d'atur registratAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20052018
Taxa de treballadors/es sota risc de pobresaAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Relació amb l'activitat de totes les persones de la llarAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112017
Taxa de molt baixa intensitat del treball a la llarAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona