Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.5.1.Salut
Percepció subjectiva de l'estat de salutQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20062016
Percepció subjectiva de l'estat de salut segons edatQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20062016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona