Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.5.1.Salut
Percepció subjectiva de l'estat de salutAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20062021-2022
Percepció subjectiva de l'estat de salut segons edatAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20062021-2022
Proporció de població que pateix malalties cròniquesAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
2.5.2.Autonomia personal
Limitacions en la vida quotidianaAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Certificats de discapacitatAnualIdescat.19992021
Certificats de discapacitat segons grau i sexeAnualDepartament de Treball, Afers Socials i Famílies.20022020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona