Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.1.1.Estratificació social
Classificació sòcioeconòmica (ESEC)AnualIdescat i IERMB, ECVHP (2000:2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20002016-2017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona