Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.2.1.Vulnerabilitat laboral
Taxa d'atur registratAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20052021
Taxa d'atur registrat segons sexeAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20082021
Població en atur de llarga duradaAnualIdescat.20122019
Població en atur de molt llarga duradaAnualIdescat.20122019
Taxa de molt baixa intensitat del treball a la llarAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).20112019-2020
Relació amb l'activitat de totes les persones de la llarAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Taxa de treballadors/es sota risc de pobresaAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22)20112021-2022
Índex de temporalitat contractualAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Índex de temporalitat empíricaAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de molt baixa intensitat del treball a la llar (metodologia 2021)AnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona