Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.1.3.Risc de pobresa i exclusió social
Llindar de risc a la pobresaQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Llindar de risc a la pobresa segons tipus de llarQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
2016
Taxa de risc a la pobresaQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa segons tipus de llarQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa segons sexeQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa segons edatQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa segons origen geogràficQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa segons nivell d'estudis acabatsQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa segons relació amb l'activitatQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa abans/després de transferències socials per sexeQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa abans/després de transferències socials per grups edatQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa abans/després de transf. socials per origen geogràficQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa abans/desp. de transf. socials per tipus de llarQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Població amb rendes inferiors al 60% de la medianaAnualIdescat i Departament de Benestar Social i Família.20122012
Taxa de privació material, material severa i intensitat de la privacióAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de privació material segons tipus de llarAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de privació material segons sexeAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de privació material segons edatAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de privació material segons origen geogràficAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de privació material segons nivell d'estudis acabatsAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de privació material segons relació amb l'activitatAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE)AnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Capacitat de la llar per arribar a final de mesQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons sexeAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons edatAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons tipus de llarsAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons nivell d'estudis acabatsAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons origen geogràficAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons relació amb l'activitatAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona