Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.1.3.Risc de pobresa i exclusió social
2.1.3.1.Risc de pobresa
Llindar de risc de pobresaAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).2016-20172019-2020
Llindar de risc de pobresa (valors il·lustratius)AnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de risc de pobresaAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).20112019-2020
Taxa de risc de pobresa segons tipus de llarAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).20112019-2020
Taxa de risc de pobresa segons sexeAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).20112019-2020
Taxa de risc de pobresa segons edatAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).20112019-2020
Taxa de risc de pobresa segons origen geogràficAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).20112019-2020
Taxa de risc de pobresa segons nivell d'estudis acabatsAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).20112019-2020
Taxa de risc de pobresa segons relació amb l'activitatAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).20112019-2020
Taxa de risc de pobresa abans/després de transferències socialsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Taxa de risc de pobresa abans/desp. de transf. socials per tipus de llarAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20)20112019-2020
Taxa de risc de pobresa abans/després de transferències socials segons sexeAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).20112019-2020
Taxa de risc de pobresa abans/després de transferències socials per grups edatAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).20112018-2019
Taxa de risc de pobresa abans/després de transf. socials segons origen geogràficAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20)20112019-2020
Sèrie històrica: taxa de risc de pobresaAnualIERMB: ECVHP (1985:2006). Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).19852018-2019
Capacitat de la llar per arribar a final de mesAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).20112019-2020
2.1.3.2.Privació material
Taxes de privació material, material severa i intensitat de la privacióAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de privació material segons tipus de llarAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de privació material segons sexeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de privació material segons edatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de privació material segons origen geogràficAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de privació material segons nivell d'estudis acabatsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de privació material segons relació amb l'activitatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
2.1.3.3.Risc de pobresa i exclusió social
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE)AnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons tipus de llarsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons sexeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons edatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons origen geogràficAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons nivell d'estudisAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons relació amb l'activitatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona