Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.3.1.Nivell de formació
Nivell d'estudis acabats segons sexeQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
19902016
2.3.2.Vulnerabilitat formativa
Població potencialment activa sense formació secundària post-obligatòriaAnualAjuntaments respectius20082015
Taxa d'escolarització als 17 anysAnualIdescat.20122015
Taxa d'idoneïtat als 15 anysAnualDepartament d'Ensenyament.20082016
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona