Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.9.1.Percepció de l'entorn residencial
Grau de satisfacció amb el barriAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172022
Grau de satisfacció amb el barri segons categoria ocupacionalAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172022
Valoració del barri respecte al conjunt de la ciutatAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172022
Valoració del barri respecte al conjunt de la ciutat segons c. ocupacionalAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172022
Valoració d'aspectes del barriAltresIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).20112022
Valoració d'aspectes del barri segons grau d'urbanitzacióAltresIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).20112017
Valoració d'aspectes del barri segons categoria ocupacionalAltresIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).20112022
Grau de satisfacció amb el barri segons edatAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Grau de satisfacció amb el barri segons lloc de naixementAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Valoració del barri respecte al conjunt de la ciutat segons edatAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20172022
Valoració barri respecte al conjunt de la ciutat segons lloc de naixementAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20172022
Valoració d'aspectes del barri segons sexeAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Valoració d'aspectes del barri segons edatAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Valoració d'aspectes del barri segons lloc de naixementAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Valoració del barri respecte al conjunt de la ciutat segons sexeAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20172022
Grau de satisfacció amb els serveis i equipaments del barriAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Grau de satisfacció amb el barri segons sexeAnualIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona