Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.7.2.Serveis socials i promoció social
Problemàtiques ateses pels Serveis Socials BàsicsAnualIERMB a partir de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: Mapa de serveis socials de Catalunya.20082019
Problemàtiques ateses pels SSB per motius econòmicsAnualIERMB a partir de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: Mapa de serveis socials de Catalunya.20082019
Problemàtiques ateses pels SSB per motius laboralsAnualIERMB a partir de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: Mapa de serveis socials de Catalunya.20082019
Problemàtiques ateses pels SSB per motius d'habitatgeAnualIERMB a partir de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: Mapa de serveis socials de Catalunya.20082019
Problemàtiques ateses pels SSB per motius de salutAnualIERMB a partir de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: Mapa de serveis socials de Catalunya.20082019
Problemàtiques ateses pels SSB per discapacitatAnualIERMB a partir de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: Mapa de serveis socials de Catalunya.20082019
Problemàtiques ateses pels SSB per mancances socialsAnualIERMB a partir de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: Mapa de serveis socials de Catalunya.20082019
Serveis Socials d'Atenció al DomiciliAnualIERMB a partir de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: Mapa de serveis socials de Catalunya.20092020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona