Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.7.2.Serveis socials i promoció social
Problemàtiques ateses pels Serveis Socials BàsicsAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082016
Problemàtiques ateses pels SSB per motius econòmicsAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082016
Problemàtiques ateses pels SSB per motius laboralsAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082016
Problemàtiques ateses pels SSB per motius d'habitatgeAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082016
Problemàtiques ateses pels SSB per motius de salutAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082016
Problemàtiques ateses pels SSB per discapacitatAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082016
Problemàtiques ateses pels SSB per mancances socialsAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082016
Serveis Socials d'Atenció al DomiciliDepartament de Benestar i Família: Mapa de serveis socials de Catalunya.20092015
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona