Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.1.1.Estratificació social
Classificació sòcioeconòmica (ESEC)AnualIdescat i IERMB, ECVHP (2000:2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20002016-2017
2.1.2.Renda i desigualtat
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consumAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consum segons tipus de llarAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Distribució de la població segons trams de rendaAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Mitjana de la base imposable per declarant (IRPF)AnualAgència Tributària20032016
Declarants de l'IRPF per tramAnualAgència Tributària: Estadística de los declarantes del IRPF por municipio (EDM)20132014
Tipus d'ingrés principalAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Índex de Gini, S80/S20, P90/P10AnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112017
2.1.3.Risc de pobresa i exclusió social
Llindar de risc a la pobresaAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Llindar de risc a la pobresa segons tipus de llarAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de risc a la pobresaAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de risc a la pobresa segons tipus de llarAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de risc a la pobresa segons sexeAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de risc a la pobresa segons edatAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de risc a la pobresa segons origen geogràficAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de risc a la pobresa segons nivell d'estudis acabatsAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de risc a la pobresa segons relació amb l'activitatAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de risc a la pobresa abans/després de transferències socials per sexeAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de risc a la pobresa abans/després de transferències socials per grups edatAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de risc a la pobresa abans/després de transf. socials per origen geogràficAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de risc a la pobresa abans/desp. de transf. socials per tipus de llarAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de privació material, material severa i intensitat de la privacióAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172017
Taxa de privació material segons tipus de llarAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Taxa de privació material segons sexeAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Taxa de privació material segons edatAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Taxa de privació material segons origen geogràficAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Taxa de privació material segons nivell d'estudis acabatsAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Taxa de privació material segons relació amb l'activitatAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE)AnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Capacitat de la llar per arribar a final de mesAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons sexeAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons edatAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons tipus de llarsAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons nivell d'estudisAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons origen geogràficAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons relació amb l'activitatAnualIERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona