Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.1.1.Estratificació social
Classificació sòcioeconòmica (ESeC)AnualIdescat i IERMB: ECVHP (2000:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20002017-2018
Sèrie històrica: classe socialAnualIERMB: ECVHP (1985:2006). Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).19852017-2018
2.1.2.Renda i desigualtat
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consumAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consum segons tipus de llarAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Distribució de la població segons trams de rendaAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112017-2018
Declarants de l'IRPF per tramAnualAgència Tributària: Estadística dels declarants de l'IRPF per municipi.20132017
Mitjana de la base imposable per declarant (IRPF)AnualAgència Tributària: Estadística dels declarants de l'IRPF per municipi.20002017
Tipus d'ingrés principalAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Índex de Gini, S80/S20, P90/P10AnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112017-2018
Sèrie històrica: índex de desigualtat (Gini)AnualIERMB: ECVHP (1985:2006). Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).19852017-2018
2.1.3.Risc de pobresa i exclusió social
2.1.3.1.Risc de pobresa
Llindar de risc de pobresa (valors il·lustratius)AnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).2016-20172017-2018
Taxa de risc de pobresaAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112017-2018
Taxa de risc de pobresa segons tipus de llarAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112017-2018
Taxa de risc de pobresa segons sexeAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112017-2018
Taxa de risc de pobresa segons edatAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112017-2018
Taxa de risc de pobresa segons origen geogràficAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112017-2018
Taxa de risc de pobresa segons nivell d'estudis acabatsAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112017-2018
Taxa de risc de pobresa segons relació amb l'activitatAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112017-2018
Taxa de risc de pobresa abans/després de transferències socialsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Taxa de risc de pobresa abans/desp. de transf. socials per tipus de llarAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112017-2018
Taxa de risc de pobresa abans/després de transferències socials segons sexeAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112017-2018
Taxa de risc de pobresa abans/després de transferències socials per grups edatAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112017-2018
Taxa de risc de pobresa abans/després de transf. socials segons origen geogràficAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112017-2018
Sèrie històrica: taxa de risc de pobresaAnualIERMB: ECVHP (1985:2006). Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).19852017-2018
Capacitat de la llar per arribar a final de mesAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:17-18).20112017-2018
2.1.3.2.Privació material
Taxes de privació material, material severa i intensitat de la privacióAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Taxa de privació material segons tipus de llarAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Taxa de privació material segons sexeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Taxa de privació material segons edatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Taxa de privació material segons origen geogràficAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Taxa de privació material segons nivell d'estudis acabatsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Taxa de privació material segons relació amb l'activitatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
2.1.3.3.Risc de pobresa i exclusió social
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE)AnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons tipus de llarsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons sexeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons edatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons origen geogràficAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons nivell d'estudisAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons relació amb l'activitatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona