Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.1.2.Renda i desigualtat
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consumAnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. IERMB: Estadístiques metropolitanes sobre condicions de v2016-20172016-2017
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consum segons tipus de llarAnualIERMB: Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2016-2017, a partir d'IDESCAT, Enquesta de condicions de vida, 2016-2017.2016-20172016-2017
Mitjana de la base imposable per declarant (IRPF)AnualIdescat20032015
Declarants de l'IRPF per tramAnualAgència Tributària: Estadística de los declarantes del IRPF por municipio (EDM)20132014
Índex de Gini, P80/P20, P90/P10Quinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
2.1.3.Risc de pobresa i exclusió social
Llindar de risc a la pobresaAnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. IERMB: Estadístiques metropolitanes sobre condicions de v20112016-2017
Llindar de risc a la pobresa segons tipus de llarAnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. IERMB: Estadístiques metropolitanes sobre condicions de v20112016-2017
Taxa de risc a la pobresaQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa segons tipus de llarAnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. IERMB: Estadístiques metropolitanes sobre condicions de v20112016-2017
Taxa de risc a la pobresa segons sexeQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa segons edatQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa segons origen geogràficQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa segons nivell d'estudis acabatsQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa segons relació amb l'activitatQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa abans/després de transferències socials per sexeQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa abans/després de transferències socials per grups edatQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa abans/després de transf. socials per origen geogràficQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc a la pobresa abans/desp. de transf. socials per tipus de llarQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de privació material, material severa i intensitat de la privacióAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de privació material segons tipus de llarAnualIERMB: Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2016-2017, a partir d'IDESCAT, Enquesta de condicions de vida, 2016-2017.2016-20172016-2017
Taxa de privació material segons sexeAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de privació material segons edatAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de privació material segons origen geogràficAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de privació material segons nivell d'estudis acabatsAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de privació material segons relació amb l'activitatAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE)AnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Capacitat de la llar per arribar a final de mesQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons sexeAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons edatAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons tipus de llarsAnualIERMB: Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2016-2017, a partir d'IDESCAT, Enquesta de condicions de vida, 2016-2017.2016-20172016-2017
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons nivell d'estudis acabatsAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons origen geogràficAnualINE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 20162016
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons relació amb l'activitatAnualIERMB: Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2016-2017, a partir d'IDESCAT, Enquesta de condicions de vida, 2016:2017.2016-20172016-2017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona