Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.1.1.Estratificació social
Classificació sòcioeconòmica (ESeC)AnualIdescat i IERMB: ECVHP (2000:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20002021-2022
Sèrie històrica: classe socialAnualIERMB: ECVHP (1985:2006). Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).19852021-2022
2.1.2.Renda i desigualtat
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consumAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consum segons tipus de llarAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Distribució de la població segons trams de rendaAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Declarants de l'IRPF per tramAnualAgència Tributària: Estadística dels declarants de l'IRPF per municipi.20132019
Mitjana de la base imposable per declarant (IRPF)AnualAgència Tributària: Estadística dels declarants de l'IRPF per municipi.20002019
Tipus d'ingrés principalAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Índex de Gini, S80/S20, P90/P10AnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Sèrie històrica: índex de desigualtat (Gini)AnualIERMB: ECVHP (1985:2006). Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).19852021-2022
2.1.3.Risc de pobresa i exclusió social
2.1.3.1.Risc de pobresa
Llindar de risc de pobresaAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:20-21).2016-20172021-2022
Llindar de risc de pobresa (valors il·lustratius)AnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Taxa de risc de pobresaAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Taxa de risc de pobresa segons tipus de llarAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Taxa de risc de pobresa segons sexeAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Taxa de risc de pobresa segons edatAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Taxa de risc de pobresa segons origen geogràficAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Taxa de risc de pobresa segons nivell d'estudis acabatsAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Taxa de risc de pobresa segons relació amb l'activitatAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Taxa de risc de pobresa abans/després de transferències socialsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Taxa de risc de pobresa abans/desp. de transf. socials per tipus de llarAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22)20112021-2022
Taxa de risc de pobresa abans/després de transferències socials segons sexeAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Taxa de risc de pobresa abans/després de transferències socials per grups edatAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Taxa de risc de pobresa abans/després de transf. socials segons origen geogràficAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22)20112021-2022
Sèrie històrica: taxa de risc de pobresaAnualIERMB: ECVHP (1985:2006). Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).19852021-2022
Capacitat de la llar per arribar a final de mesAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
2.1.3.2.Privació material i social severa (Metodologia 2021)
Taxa de privació material i social severaAnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
Taxa de privació material i social severa segons tipus de llarAnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
Taxa de privació material i social severa segons sexeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
Taxa de privació material i social severa segons edatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
Taxa de privació material i social severa segons origen geogràficAnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
Taxa de privació material i social severa segons nivell d'estudis acabatsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
Taxa de privació material i social severa segons relació amb l'activitatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
2.1.3.3.Items de privació material i social severa
Privació material i social (llars): substituir mobles vells o fets malbéAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Privació material i social (llars): habitatge a una temperatura adientAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Privació material i social (llars): despeses habitatge o compres ajornadesAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Privació material i social (llars): anar de vacances una setmana a l'anyAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Privació material i social (llars): àpat de carn, pollastre o peixAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Privació material i social (llars): assumir despeses imprevistesAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Privació material i social (llars): disposar d'automòbilAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Privació material i social (individus): connexió a internetAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Privació material i social (individus): gastar diners en un/a mateix/aAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Privació material i social (individus): reunir-se amb amistats i familiarsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Privació material i social (individus): participar en activitats d'ociAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Privació material i social (individus): substituir la roba feta malbéAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
Privació material i social (individus): tenir dos parells de sabatesAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172021-2022
2.1.3.4.Privació material
Taxes de privació material, material severa i intensitat de la privacióAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de privació material segons tipus de llarAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de privació material segons sexeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de privació material segons edatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de privació material segons origen geogràficAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de privació material segons nivell d'estudis acabatsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de privació material segons relació amb l'activitatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
2.1.3.5.Risc de pobresa i exclusió social (Metodologia 2021)
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) per coronesAnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
Taxa de risc de pobresa o exclusió social  (AROPE) segons sexeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
Taxa de risc de pobresa o exclusió social  (AROPE) segons edatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
Taxa de risc de pobresa o exclusió social  (AROPE) segons tipus de llarsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
Taxa de risc de pobresa o exclusió social  (AROPE) segons nivell d'estudis acabatsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
Taxa de risc de pobresa o exclusió social  (AROPE) segons origen geogràficAnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons relació amb l'activitatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2020-20212021-2022
2.1.3.6.Risc de pobresa i exclusió social
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE)AnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons tipus de llarsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons sexeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons edatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons origen geogràficAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons nivell d'estudisAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons relació amb l'activitatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172019-2020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona