Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.4.1.Accessibilitat i costos associats a l'habitatge
Règim de tinença de l'habitatge principalAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Disponibilitat d'habitatge assequibleTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Disponibilitat d'habitatge assequible segons grau d'urbanitzacióTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Disponibilitat d'habitatge assequible segons classe socialTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Despesa mensual de l'habitatge principal segons règim de tinençaAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per trams de rendaAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per edatAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per tipus de llarAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per quintilsAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per règim de tinençaAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.2016-20172016-2017
Raó entre habitatge i rendaAnualIERMB a partir de dades de Diputació de Barcelona i del Departament de Territori i Sostenibilitat.20052016
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatgeAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112017
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons edatAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons tipus de llarAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons quintils de rendaAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons règim de tinençaAnualIdescat i IERMB, ECVHP (2011). IERMB, EMCV (2017) a partir d'Idescat, ECV.20112016-2017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona