Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.4.1.Accessibilitat i costos associats a l'habitatge
Règim de tinença de l'habitatge principalQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Disponibilitat d’habitatge assequibleBiennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Disponibilitat d’habitatge assequible segons grau d’urbanització.BiennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Disponibilitat d’habitatge assequible segons classe socialBiennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Despesa mensual de l'habitatge principal segons règim de tinençaQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016.
20112016
Ràtio habitatge i rendaIERMB a partir de dades de Diputació de Barcelona i del Departament de Territori i Sostenibilitat20052014
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatgeAnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons edat (trams)AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons tipus de llarAnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons quintils de rendaAnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons règim de tinençaAnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016
20112016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona