Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.4.1.Accessibilitat i costos associats a l'habitatge
2.4.1.1.Accessibilitat
Règim de tinença de l'habitatge principalAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:18-19).20112018-2019
Disponibilitat d'habitatge assequibleTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Disponibilitat d'habitatge assequible segons grau d'urbanitzacióTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Disponibilitat d'habitatge assequible segons classe socialTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
2.4.1.2.Costos associats a l'habitatge
Despesa mensual de l'habitatge principalAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Despesa mensual de l'habitatge principal segons règim de tinençaAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:18-19).2016-20172018-2019
Proporció de renda destinada a despeses de l'habitatgeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172017-2018
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per trams de rendaAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per quintilsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per tipus de llarAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per edatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per règim de tinençaAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
2.4.1.3.Sobrecàrrega en les despeses de l'habitatge
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatgeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons quintils de rendaAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons tipus de llarAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons edatAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons règim de tinençaAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona