Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.8.1.Mobilitat residencial
Anys al municipi de residènciaTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19902017
Anys a l'habitatgeTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19952017
Mobilitat residencialTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19952017
Raó principal per la qual va canviar d'habitatgeTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19952017
Elecció del lloc de residènciaTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).20062017
Tipus de flux en la mobilitat residencialTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19952017
Previsió de canvi d'habitatge en els propers cinc anysAnualIdescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19902017
Motius previsió canvi d'habitatge propers 5 anysTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19952017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona