Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.8.1.Mobilitat residencial
Anys al municipi de residènciaAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19902022
Anys a l'habitatgeAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19952022
Mobilitat residencialAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19952022
Raó principal per la qual va canviar d'habitatgeAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19952022
Elecció del lloc de residènciaAltresIdescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).20062022
Tipus de flux en la mobilitat residencial segons destíAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19952022
Previsió de canvi d'habitatge en els propers cinc anysAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19902022
Motius previsió canvi d'habitatge propers 5 anysAltresIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).19952022
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona