Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.9.1.Percepció de l'entorn residencial
Grau de satisfacció amb el seu barriBiennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Grau de satisfacció amb el seu barri segons classe socialBiennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Valoració del seu barri respecte al conjunt de la ciutatBiennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Valoració del seu barri repecte al conjunt de la ciutat segons classe sociaBiennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana, 2017.20172017
Valoració d'aspectes del barriBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.20112017
Valoració d'aspectes del barri segons grau d'urbanitzacióBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.20112017
Valoració d'aspectes del barri segons classe socialBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.20112017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona