Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.9.1.Percepció de l'entorn residencial
Aspecte més positiu de viure al barriQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Valoració mitjana dels serveis del barriQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Valoració mitjana d'aspectes del barriQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Aspecte més negatiu de viure al barriQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona