Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.9.1.Percepció de l'entorn residencial
Grau de satisfacció amb el barriTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Grau de satisfacció amb el barri segons classe socialTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Valoració del barri respecte al conjunt de la ciutatTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Valoració del barri repecte al conjunt de la ciutat segons classe socialTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Valoració d'aspectes del barriTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).20112017
Valoració d'aspectes del barri segons grau d'urbanitzacióTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).20112017
Valoració d'aspectes del barri segons classe socialTriennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.20112017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona