Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.7.1.Pensions i prestacions socials
2.7.1.1.Prestacions per desocupació
Prestacions d'atur per tipusAnualIERMB a partir de dades de la Diputació de Barcelona: programa HERMES.20092021
Prestacions contributives per desocupacióAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20092021
Prestacions no contributives per desocupacióAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20092021
Renda Activa d'InsercióAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20092020
2.7.1.2.Prestacions de jubilació
Població beneficiària de prestacions de jubilació segons règimAnualIERMB a partir d'Idescat.20112020
Població beneficiària de prestacions de jubilació segons règim i sexeAnualIERMB a partir d'Idescat.20112020
Nombre de pensionistes (jubilació) segons règimAnualIdescat.20112020
Nombre de pensionistes (jubilació) segons règim i sexeAnualIdescat.20112020
Import de les prestacions contributives de jubilacióAnualIdescat.20112019
Import de les prestacions contributives de jubilació segons sexeAnualIdescat.20022019
2.7.1.3.Exclusió social
Renda garantida de ciutadania i renda mínima d'insercióAnualIdescat.20092020
2.7.1.4.Altres pensions
Pensions no contributives d'invalidesa segons sexeAnualIdescat.20162020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona