Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.7.1.Pensions i prestacions socials
2.7.1.1.Prestacions per desocupació
Prestacions d'atur per tipusAnualIERMB a partir de dades de la Diputació de Barcelona: programa HERMES.20092019
Prestacions contributives per desocupacióAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20092019
Prestacions no contributives per desocupacióAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20092019
Renda Activa d'InsercióAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20092019
2.7.1.2.Prestacions de jubilació
Població beneficiària de prestacions de jubilació segons règimAnualIERMB a partir d'Idescat.20112018
Població beneficiària de prestacions de jubilació segons règim i sexeAnualIERMB a partir d'Idescat.20112018
Nombre de pensionistes (jubilació) segons règimAnualIdescat.20112018
Nombre de pensionistes (jubilació) segons règim i sexeAnualIdescat.20112018
Import de les prestacions contributives de jubilació segons sexeAnualIdescat.20022018
2.7.1.3.Exclusió social
Renda mínima d'inserció (RMI)AnualIdescat.20092017
2.7.1.4.Altres pensions
Pensions no contributives d'invalidesa segons sexeAnualIdescat.20162018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona