Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.7.3.Pressupostos municipals
Pressupostos municipals dedicats a SS.SS i promoció socialAnualMinisterio de Hacienda y Administraciones Públicas.19902015
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona