Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.7.3.Pressupostos municipals
Pressupostos de serveis socials i promoció socialAnualMinisteri d'Hisenda i Funció Pública.20102019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona