Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.4.3.Vulnerabilitat residencial
Endarreriments en el pagament del rebut d'hipoteca/lloguerAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Endarreriments en el pagament dels rebuts de serveisAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).20112021-2022
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona