Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.8.2.Ús del territori
Localització del lloc de treballBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19852017
Localització del lloc de treball segons grau d'urbanitzacióBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19852017
Localització de les compres d'aliments frescosBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.20062017
Localització de les compres d'aliments frescos segons grau d'urbanitzacióBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.20062017
Localització de les compres d'aliments envasatsBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19952017
Localització de les compres d'aliments envasats segons grau d'urbanitzacióBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19952017
Localització de les compres de roba i calçatBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19952017
Localització de les compres de roba i calçat segons grau d'urbanitzacióBiennalIERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de cohesió urbana.19952017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona