Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.8.2.Ús del territori
Localització del lloc de treballTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19852017
Localització del lloc de treball segons grau d'urbanitzacióTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19952017
Localització de les compres d'aliments frescosTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).20062017
Localització de les compres d'aliments frescos segons grau d'urbanitzacióTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).20062017
Localització de les compres d'aliments envasatsTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19952017
Localització de les compres d'aliments envasats segons grau d'urbanitzacióTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19952017
Localització de les compres de roba i calçatTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19952017
Localització de les compres de roba i calçat segons grau d'urbanitzacióTriennalIdescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).19952017
Localització de la consulta del metge de família/de capçaleraAnualIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Localització de les gestions bancàries en oficinaAnualIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Localització de les activitats físiques i esportivesAnualIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Localització de les trobades socials fora de la llarAnualIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Localització de les activitats culturalsAnualIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona