Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.8.2.Ús del territori
Localització del lloc de treballQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.19852011
Localització del lloc d'estudisQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Localització de les compres d'aliments frescosQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20062011
Localització de les compres d'aliments envasatsQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.19952011
Localització de les compres de roba i calçatQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.19952011
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona