Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.7.2.Cens de conductors
Cens de conductors de Catalunya segons municipi de residència, sexe i edatAnualDirección General de Tráfico.20102017
Accés de la població de Catalunya a la llicència o permís de conduir AnualDirección General de Tráfico.20102017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona