Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.9.2.Consum d’energia i contribució al canvi climàtic
Consum de combustible del sector del transport per carretera a CatalunyaMensualCORES.Gen-1997des-2019
Consum energètic unitari del transport mercaderies per carretera a CatalunyaAnualObservatori de la Logistica - CIMALSA.20062016
Emissions de CO2 del sector del transport per carreteraMensualCORESGen-1997des-2019
Emissions de CO2 del transport de mercaderies per carretera a CatalunyaAnualObservatori de la Logistica - CIMALSA.20062017
Preu dels combustibles d'automocióMensualMinisterio para la Transición Ecológica.Gen-1998des-2020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona