Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.6.1.Taxi metropolità
Llicències de taxiAnualInstitut Metropolità del Taxi.20032020
Taxistes en actiuAnualInstitut Metropolità del Taxi.20032019
Renovació de la flota de taxisAnualInstitut Metropolità del Taxi.20032020
Flota de taxis segons tipus de propulsióAnualInstitut Metropolità del Taxi.20032020
6.6.2.VTC
Autoritzacions de vehicles de lloguer amb conductor (VTC)AnualMinisterio de Fomento.19982020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona