Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.4.4.Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya
6.4.4.1.Oferta
Característiques bàsiques de la xarxa d'FGCAnualFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya.19962021
Accessibilitat de la xarxa d'FGCAnualFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya.20032021
Característiques bàsiques del servei d'FGCAnualFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya.19962021
Velocitat comercial del servei d'FGCAnualFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya.20102021
Característiques de la flota d'FGCAnualFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya.20032021
6.4.4.2.Demanda
Demanda del servei d'FGC per estacióAnualFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya.20032021
6.4.4.3.Nivell de servei
Valoració, nivell de satisfacció i grau de puntualitat del servei d'FGCAnualFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya.20032020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona