Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.4.2.Metro
6.4.2.1.Oferta
Línies de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Longitud de la xarxa de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Estacions de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Estacions accessibles de la xarxa de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Distància recorreguda pel servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Capacitat del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Velocitat comercial del servei de metroAnys esporadicsTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Parc de trens del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Parc de motors del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Parc de remolcs del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Antiguitat de la flota de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
6.4.2.2.Demanda
Demanda de la xarxa d'FMB (metro, tramvia blau i telefèric de Montjuïc)AnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Demanda del metro segons títol de transportAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
6.4.2.3.Recaptació
Recaptació del sistema de transport públic col·lectiu de l'àrea de BarcelonAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962016
6.4.2.4.Satisfacció
Satisfacció del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona