Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.4.2.Metro
6.4.2.1.Oferta
Línies de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032016
Longitud de la xarxa de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032016
Estacions de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032016
Estacions accessibles de la xarxa de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032016
Distància recorreguda pel servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032016
Capacitat del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032016
Velocitat comercial del servei de metroAnys esporadicsTransports Metropolitans de Barcelona.20032016
Parc de trens del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032016
Parc de motors del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032016
Parc de remolcs del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032016
Antiguitat de la flota de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032016
6.4.2.2.Demanda
Demanda de la xarxa d'FMB (metro, tramvia blau i telefèric de Montjuïc)AnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032016
Demanda del metro segons títol de transportAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032016
6.4.2.4.Satisfacció
Satisfacció del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032016
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona