Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.4.3.Metro
6.4.3.1.Oferta
Característiques bàsiques de la xarxa de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032021
Característiques bàsiques del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032021
Característiques bàsiques de la xarxa de metro, segons líniaAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032021
Velocitat comercial del servei de metro, segons líniaAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032021
Característiques bàsiques de la flota de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032021
Interval de pas del metro en hora punta del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20102021
6.4.3.2.Demanda
Demanda del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032021
Demanda del servei de metro segons títol de transport AnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032021
6.4.3.3.Nivell de servei
Valoració del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona