Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.4.3.Metro
6.4.3.1.Oferta
Característiques bàsiques de la xarxa de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
Característiques bàsiques del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
Característiques bàsiques de la xarxa de metro, segons líniaAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
Velocitat comercial del servei de metro, segons líniaAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
Característiques bàsiques de la flota de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
Interval de pas del metro en hora puntaAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20102020
6.4.3.2.Demanda
Demanda del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
Demanda del servei de metro segons títol de transportAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
6.4.3.3.Nivell de servei
Valoració del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona