Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.6.1.Taxi metropolità
Llicències de taxiAnualInstitut Metropolità del Taxi.20032021
Taxistes en actiuAnualInstitut Metropolità del Taxi.20032021
Renovació de la flota de taxisAnualInstitut Metropolità del Taxi.20032021
Flota de taxis segons tipus de propulsióAnualInstitut Metropolità del Taxi.20032021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona