Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.1.1.Dades generals
Mitjana de desplaçaments per personaAnualEMEF20112017
Motiu de desplaçamentAnualEMEF20112016
Desplaçaments per motiuAnualEMEF20112017
Repartiment modalAnualEMEF20112017
Desplaçaments per mitjà de transportAnualEMEF20112017
Ràtio desplaçaments transport públic/transport privatAnualEMEF20112017
Ocupació del cotxe calculada i declaradaAnualEMEF20112017
Autocontenció municipal per modeAnualEMEF20112017
6.1.2.Fluxos
Ràtio atracció i emisióAnualEMEF20112017
Matriu origen destinació segons corones metropolitanesAnualEMEF20112017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona