Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.7.1.Viatgers
Passatgers per via marítimaMensualMinisterio de Fomento i Port de Barcelonagen-1992set-2018
Trànsit de passatgers segons operació i navegacióAnualPort de Barcelona.19962017
Creuers i ferris línia regularAnualPort de Barcelona.19972017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona