Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.5.1.Alta velocitat ferroviària
Demanda de la línia d'AVE Barcelona-Madrid Mensual/AnualAjuntament de Barcelona.Gen-2009-2021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona