Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.5.1.Bicing
Parc de bicicletes del servei BicingAnualAjuntament de Barcelona, Bicing.20072016
Estacions del servei BicingAnualAjuntament de Barcelona, Bicing.20072016
Demanda del servei de BicingMensualAjuntament de Barcelona, Bicing.gen-2007jul-2017
Abonats al servei del BicingMensualAjuntament de Barcelona, Bicing.gen-2007jul-2017
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona