Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.5.1.Bicing
Parc de bicicletes del servei BicingAnualAjuntament de Barcelona, Bicing.20072017
Estacions del servei BicingAnualAjuntament de Barcelona, Bicing.20072017
Demanda del servei de BicingMensualAjuntament de Barcelona, Bicing.gen-2007jul-2018
Abonats al servei del BicingMensualAjuntament de Barcelona, Bicing.gen-2007jul-2018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona