Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.3.3.Mercaderies
Mercaderies transportades per ferrocarrilAnualAnuari Estadístic DTES, Observatori Logistica CIMALSA i Ministerio de fomento19872017
Mercaderies mogudes a les terminals ferroviàriesAnualDepartament de Territori i Sostenibilitat i CIMALSA: Observatori de la Logística.20002017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona