Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.8.3.Transport marítim de mercaderies
Transport de mercaderies per via marítima MensualMinisterio de Fomento.Gen-1992des-2021
Transport de contenidors per via marítimaMensualMinisterio de Fomento.Gen-1992des-2021
Transport d'automòbils per via marítimaMensualMinisterio de Fomento.Gen-1997des-2021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona