Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.3.1.Oferta
Places d'aparcament per a bicicletesAnualAjuntament de Barcelona.20132018
Estacions dels serveis Bicing, Bicibox i e-BiciboxAnualBicing i Àrea Metropolitana de Barcelona.20072019
Parc de bicicletes dels serveis Bicing i e-BiciboxAnualBicing i Àrea Metropolitana de Barcelona.20072019
Places d'aparcament de bicicletes del servei BiciboxAnualÀrea Metropolitana de Barcelona.20132019
6.3.2.Demanda
Abonats al servei BicingAnualBicing.20072019
Demanda del servei BicingMensualBicing.Gen-2007des-2019
Abonats al servei Bicibox i e-BiciboxMensualÀrea Metropolitana de Barcelona.Gen-2012des-2019
Demanda del servei BiciboxMensualÀrea Metropolitana de Barcelona.Gen-2012des-2019
Demanda del servei e-BiciboxMensualÀrea Metropolitana de Barcelona.Gen-2019des-2019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona