Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.3.1.Oferta
Places d'aparcament per a bicicletesAnualAjuntament de Barcelona.20132019
Estacions dels serveis Bicing, Bicibox i e-BiciboxAnualBicing i Àrea Metropolitana de Barcelona.20072021
Parc de bicicletes dels serveis Bicing i e-BiciboxAnualBicing i Àrea Metropolitana de Barcelona.20072021
Places d'aparcament de bicicletes dels serveis de BiciboxAnualÀrea Metropolitana de Barcelona.20132021
6.3.2.Demanda
Abonats al servei Bicing AnualBicing.20072021
Demanda del servei BicingMensualBicing.Gen-2007des-2021
Abonats al servei Bicibox i e-BiciboxMensualÀrea Metropolitana de Barcelona.Gen-2012des-2021
Demanda del servei BiciboxMensualÀrea Metropolitana de Barcelona.Gen-2012des-2021
Demanda del servei e-BiciboxMensualÀrea Metropolitana de Barcelona.Gen-2019des-2021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona