Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.2.1.Trànsit
Trànsit (IMD) a les autopistes depenents del Ministerio de FomentoMensualMinisterio de Fomento.gen-1990des-2018
Trànsit (IMD) a les autopistes catalanesMensualGeneralitat de Catalunya; Ministerio de Fomentogen-1997des-2016
Trànsit (IMD) a la xarxa viària catalanaAnualGeneralitat de Catalunya, DIBA, IERMB20002016
Trànsit (IMD) a la xarxa viària de BarcelonaAnualAjuntament de Barcelona.19922016
Trànsit a la xarxa viària metropolitana d'AbertisAnualAbertis19922017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona