Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.7.1.Parc vehicular censat i circulant
Tipus de propulsió del parc de vehicles circulant. AMBAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112021
Antiguitat mitjana del parc de vehicles circulant. AMBAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona