Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.7.1.Parc vehicular censat i circulant
Parc de vehicles censat a Catalunya. Sèrie històricaAnualIdescat20012019
Parc vehicular censat a Catalunya, segons tipus de vehicle i propulsióAnualDirección General de Tráfico.20102019
Parc de vehicles censat, segons tipus de vehicle, antiguitat i propulsió. AMBAnualDirección General de Tráfico.20102017
Tipus de propulsió del parc de vehicles circulant. AMBAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112020
Antiguitat mitjana del parc de vehicles circulant. AMBAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona